Mucizeler Kursu

Bilgeliğin Alevi (FlameofSophia)

Mucizeler Kursu

Dünya olayları zihinleri taraf tutmaya zorlar sık sık. İyi veya kötü olarak tanımladıklarımız bütünü görmeyen, parçaları yorum ve hüküm için yeterli sanan ayrık zihinlerin projeksiyonudur.

İlerlemiş TANRI öğretmenleri dahi zaman zaman dünyanın bizleri illüzyonların içinde tutsak edebilmesi için kullandığı kıskacına yakalanır ve tarafların savaş alanına girer. Farkındalık işte bu durumda öne çıkarsa, o savaş alanını terk etmek tek akıllıca tepki olur. Yorumsuz. Çünkü bilgelikte şu geçerlidir: her şey her an en mükemmel şekli ile tezahür eder. Bu tezahürlere karşı olan tepkilerimiz kendi bilinç düzeyimizin tanıklarıdır.

Ve Mucizeler Kursu'nun metafiziğini anlatan şu paragrafı sürekli hatırlayalım:

Gördüğün dünya bir dünyanın illüzyonudur (yanılsamasıdır). TANRI bu dünyayı yaratmadı, çünkü O’NUN yarattığı her şey kendisi gibi ebedi olmalı. Bu dünyada ebedi sürecek hiç bir şey yoktur. Zaman içerisinde bazı şeyler diğerlerinden biraz daha uzun sürerler. Fakat tüm görünür şeylerin sonunun olacağı bir zaman gelecektir.

Mucizeler Kursu Açıklamalar, B-4.1:1-5

BenSizCopyright © 2010 - 2018  • Bengü Aydoğdu (BenSiz)  •  Tüm haklar saklıdır • eposta@flameofsophia.com