Mucizeler Kursu

Bilgeliğin Alevi (FlameofSophia)

Kefaret nedir?

Bir arkadaşımız soruyor:

Mucizeler Kursu'nda bir tövbe mekanizması var mıdır? KEFARETi tamamen kabul etmek bir nevi tövbe etmek gibi bir şey olmuyor mu sizce de?

Tövbe etme imkanı musevilik, hrıstiyanlık ya da müslümanlık gibi göksel dinlerde insanların eline verilen en önemli dini araçlardan biridir. Kişi kendinin işlediğine inandığı herhangi bir günah veya hatadan pişmanlık duyarak tövbe eder, yani bir daha o günahı ya da hatayı işlememeye karar verir ve yaratandan (Allah'tan/Tanrı'dan) af diler. İlk bakışta ne kadar hoş ve iyi ve doğru gelir kulağa bu duruş. Ama ikinci bakışta tövbe etmenin arkasında yatan sebebi ele aldığımızda ve Mucizeler Kursu'nun ışığında açıklık getirdiğimizde yanlışı görürüz. Yanlış nedir?

Yanlış, tövbe etmenin nedeni olan hataya ya da günaha gerçeklik vermektir. Mucizeler Kursu'ndan:

"Mutlu olmamanın her seferindeki sebep, TANRI'NIN yarattıklarından birine sevgi eksikliği ile tepki gösterdiğindendir. Bunu "günah" olarak algıladığından savunmaya geçersin çünkü saldırı beklersin. Bu şekilde tepki verme kararı senindir ve bu nedenle geri alınabilir. Genel anlamda tövbe edince o geri alınamaz, çünkü bu suçu var saymaktır. Kendini suçlu hissetmeye izin verirsen, hatanın geri alınmasına izin vermek yerine hatayı güçlendireceksin."

Mucizeler Kursu, Metin Kitabı 5.VII.5

Genel anlamda ele alınan tövbe anlayışında insanların günahkar olduğu var sayılır. İnsan günah işler ve işlediği günah gerçektir. Ve hatta Tanrı'nın/Allah'ın bu günahları gördüğünü ve vakti geldiğinde cezalandıracağını varsayarlar. Göksel dinlerde doğru olarak tanımlanan bu olgu Mucizeler Kursu'nun metafiziğine göre yanlıştır.

Kurs der ki;

1. TANRI'NIN bu dünyadan haberi yok, çünkü O yaratmadı;

2. Günah diye bir şey yok çünkü suç gerçek değil.

Bu nedenle kurs bizlere tövbe yerine KEFARETİ verir araç olarak. Mucizeler Kursu'ndan:

"KEFARETİ kabul etmek sana ölümsüzlüğün ne olduğunu öğretir, çünkü sen kendi masumiyetini kabul edersen, geçmişin asla var olmadığını ve dolayısıyla geleceğin de gereksiz ve var olmayacağını öğrenirsin. Zamanın içindeyken gelecek hep tövbe ile ilişkilendirilir ve sadece suç tövbeye karşı bir ihtiyaç hissi uyandırabilir. Bundan dolayı, TANRI OĞLU'NUN masumiyetini kendininki olarak kabul etmen, TANRI'NIN sana OĞLU'NU ve onun hakikatte ne olduğunu hatırlamanı sağlayan yoludur. Çünkü TANRI asla KENDİ OĞLU'NU yargılamadı ve O masum olduğundan ebedidir."

 Mucizeler Kursu, Metin Kitabı 13.I.9

Ders 101'de şöyle yazıyor:

"Hala 'günahlarının' kefareti (tövbesi) için acı çekmen gerektiğine inanıyorsun. Ancak bu doğru değil. Ama yine de, günahın gerçek olduğuna ve böylelikle TANRI'NIN OĞLU'NUN günah işleyebileceğine inandığın sürece buna inanacaksın."

Cevabımız böylece verilmiş olur. Genel anlamdaki tövbe mekanizması Mucizeler Kursu'nda geçerli değil ve yanlış. KEFARET tövbenin aksine bizlere günahın gerçek olmadığını ve dolayısıyla pişmanlık duyulması gerektiren bir suç işlememizin mümkün olmadığını öğretir. Ama yine de boyutları karıştırmamak gerekir. Bizler bu dünyada (rüyamızda) ve bu bedenler içinde ayrılık ilkesine uyarak her yerde saldırı ve kötülük görürsek, o durumda tövbe etmenin de bizler için anlamlı olmasından kaçınamayız. Ve tövbeyi anlamlı kılan kişi KEFARETİ ve TANRI'NIN bizler için hazırladığı planı anlamamıştır. Kötülük olarak algıladığımız her şeyde, her kişide ve her yerde sadece sevgiye çağrı görebilsek, ne tövbenin anlamı kalır ne de suçu gerçek yapmış oluruz. Ama bu duruşun ne kadar zor olduğunu aramızda bilmeyen yoktur. Kolay olsaydı sayısız spiritüel yollar ve yöntemler verilmezdi insanlığa kendi yaptığı karanlığından kurtulsun diye. Ama yaşamımızın tek amacının bu ayrılık senaryosundan ve karanlığından kurtulmak olduğunu kendimiz için kabul ettiğimizde, her ne kadar tekrar ve tekrar hatalara ve yanılgılara düşsek de, kutsal zihnimiz olan KUTSAL RUH bizlere yol gösterecektir. Bu, KEFARETİ TANRI'NIN bize verdiği kurtuluş yolu olarak kendimiz için kabul ettik demektir. Ve KEFARETİN olduğu yerde genel anlamda tanımlanan tövbe mekanizmasına yer kalmaz.

BenSiz

Copyright © 2010 - 2018  • Bengü Aydoğdu (BenSiz)  •  Tüm haklar saklıdır • eposta@flameofsophia.com