BenSiz'ce

Her ilişki BABA ile OĞUL arasındaki ilişkiyi yansıtır

MUCİZELER KURSU Profesör Helen Schucman tarafından 1965 yılında başlayan ve 7 yıl süren içsel bir dikte yoluyla kaleme alınmıştır. İçsel dikte edenin İsa Mesih olduğunu söyleyen Helen aslında ateist ve yüksek derecede entellektüel bir kişiliğe sahipti İÇ SES konuşmaya başladığında. Mucizeler Kursunun metafiziği Hıristiyan terimlerine dayanır ve dolayısıyla bu terimleri bilmeyenler kursa yönelik zorluğunun yanısıra kavramlardan ötürü direnç besler. Oysa Hakikta tüm kavramların ötesindedir. Fakat ayrık ve illüzyoner bir zihnin hakikate doğru yol alması için kavramları kullanmak şarttır. Nitekim kursdaki İsa kursun içeriğinde zaman zaman İncili kaynak göstermekte ve yer yer bugüne dek yanlış yorumlanan has öğretisini düzeltmekte. Ancak İncil'de doğru aktarımların bulunduğunu da göz önünde bulunduralım.

İncil'den:


Tanrısal Söz


1- Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.
2- Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi.
3- Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı.
4- Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.
5- Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.
6- Tanrı’nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı.
7- Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi.
8- Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi.
9- Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı.
10- O, dünyadaydı, dünya O’nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O’nu tanımadı.
11- Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O’nu kabul etmedi.
12- Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.
13- Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular.
14- Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük.
15- Yahya O’na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: “ ‘Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ diye sözünü ettiğim kişi budur.”
16- Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık.
17- Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi.
18- Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba’nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu tanıttı.

Mucizeler Kursu' nda şöyle yazar; “Özellikle ilişkilerin doğru algılanması gerekir.” Ve devamında belirtir; “Her ilişki BABA ile OĞUL arasındaki ilişkiyi yansıtır."

Her ilişki. Neden mi...?
Çünkü bir ilişki içinde bir şeye sebep verdiğimiz için. İlişki olmadan sebep olmaz. İllüzyoner düşünceler dahi sadece ilişki içinde oluşur.

Ders 319'un ana düşüncesi şöyledir; “Ben bu dünyanın kurtuluşu için geldim”... Bunu anlamak için bu rüyanın başlangıcına dönelim. Başlangıcı şöyle ifade edilebiir:

Sen, MESİH olan TANRI OĞLU, BABA ile bir olan, bir an bir rüyaya düştün.
Rüyada zihnin sudan çıkıp suyun üzerinde süzülmeye başladı sanki. Ummanın üzerinde uçuşan su damlacıkları gibi.
Zihnin artık TANRI'NIN ZİHNİNİN bir parçası değil gibi oldu senin için. Kendini ummandan ayrı bildin, ona inandın. Bu rüya sen uyanana dek böyle devam edecek.

Bu rüyadan uyanmanın tek yolu tüm ilişkilerini kutsamaktır. Her ilişkide TANRI'YI görmek; her aşk'da O'NUN AŞK'INI yaşamak; her canda O'NU bilmek. Şartsız ve sınırsız; BİRlik içinde...

Kutsal ilişki dünyada yaşanan ilişkilerin tam tersidir. Egonun hükmünde olan bir ilişki derin bir eksiklik duygusundan doğan ihtiyaçlar ve istekler üzerine kurulur. Kişiler bir alışveriş içindedir her daim. Almadan vermeyi bilmezler. Verdiklerinde beklentisiz vermezler. Değişkendirler. Bir gün dolu dizgin sevimli ve ilgili iken başka bir gün umarsız, donuk ve ilgisizdir. Bunun doğal olduğuna inanırlar. Gelgitlerin içinde yaşanan her türlü ilişki acıdır ve karanlığın ürünüdür. Birlik anlayışı içinde yaşanan kutsal ilişki farklı yaşanır. İlgi, dikkat, şefkat ve değişmez bir akış içinde olurşifa bulmuş insan. Kutsal ilişkide fertlerden birinin kutsal bakış ile ilişkiyi kutsaması yeterlidir. Bir zihin iyileştiğinde onun etkileşim alanı akıl almaz bir şekilde büyüktür, zamana ve mekana bağlı değildir.

BenSiz


Mucizeler Kursu

Künye

İçerik & Teknik Sorumlusu
Bengü Aydoğdu (BenSiz)
Siteyle ilgili görüşleriniz ve sorularınız için: iletisim@flameofsophia.com

Bu site 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayın yapmaktadır. Yasal haklar saklıdır.

Daha fazla bilgi

Çevrimiçi

114 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

© 2018 BenSiz (Bengü Aydoğdu). Tüm haklar saklıdır. Web tasarımı: Bengü Aydoğdu