Mucizeler Kursu

İyileşmede İsa'nın özel bir yeri var mıdır?

İsa'yı bir insan olarak algıladığımız sürece içiimizdeki çatışma son bulmaz. Fakat İsa bir insan olarak bedenlenmiş olsa da nihayetinde mutlak bir şekilde kendi Özünü, dolayısıyla Tanrı'yı bildi. Bu durumda kişi olan bir beden değidi İsa adlı görüntü. Beden içinden dünyaya bakan Tanrı idi. Bu nedenle İsa: Yol, hakikat ve yaşam benim” dedi İncil'deki aktarımlara göre. Fakat tüm bunlar sadece hikayeler ayrık bir zihnin ihtiyacı olan.

Ego hakikatı kabul etmez. Bu nedenle kurs engelleri tanı ve ortadan kaldır hakikatı bulmak istiyorsan der. Hakikat, tüm kavramların ve görüntülerin ötesindedir. Bu nedenle Kutsal Ruh (bizim doğruyu bilen parçamız ve Tanrı için konuşan ses) biz ve Tanrı arasında köprü olur. Bizim hedefimiz İsa'nın vardığı yerdir: kendimizi Yaratının Yaratımı olarak yeniden bilmek/hatırlamak. Biz İsa'ya tapmıyoruz, onu ve yolunu örnek alıyoruz. Bizden önce yürüyen ve yolu mutlak bir şekilde tamamlayan bir kardeş olarak. Bedende ve zihinde kardeş değil, ruhda kardeş. Çünkü beden ve zihin ayrılığın ürünleridir. Bunun anlamak ama bugüne dek öğrendiklerimizi unutmayı şart koşar. Ego dünyası ve onun düşünce sistemi bize hakikatı sunmaz. Aksine, onu perdeler. Egonun bilgileriyle yeni diyarlara gidemeyiz. Entelektüel yaklaşımlarla anlayış boyutunu atlayamayız. Bildikleriimizi unutmalıyız. Unutamayıyorsak, onları kaele almamayı uygulamalıyız. Unutmak, idrakın açıldığı derecede zaten kendiğilinden olacak. Ateist biri bile kursu yapabilir çünkü kurs tüm kavramların ötesine bakmayı öğretiyor. Dersleri uygulayıp zihinsel dönüşüm sürecini sırtlayınca başarımız kaçınılmazdır. Tıpkı İsa'nın çarmıhını sırtladığı gibi bizlerde kendi yaptığımız cehennemizin içinden tüm yanlışları sırtlayıp geçerek aydınlığa kavuşacağız. Süreç bile yanlış bir deyim bu anlamda çünkü zaten her şey çoktan oldu bitti. Biz yolu yürüyelim anlamak için. Hepsi bu.

Mucizeler Kursu'ndan:

1. Tanrı'nın hediyeleri nadiren doğrudan alınabilir. Tanrı'nın en ileri düzeydeki öğretmenleri bile, bu dünyadaki baştan çıkarıcılığa boyun eğiyorlar. Bu yüzden öğrencilerinin  iyileşmesini reddetmek adil olur mu? İncil'de şöyle yazar, "İsa Mesih adına talep edin." Bu yalnızca büyüye bir çağrı mı? Ne bir isim iyileştirir ne de bir çağrı herhangi bir özel bir iktidara yol açar. İsa Mesih'i çağırmak ne demektir? Onun adını çağırmak neyi elde ettirir? Neden onu çağrmak iyileşmenin bir parçasıdır?


2. Biz, barışmayı kendisi için tamamen kabul eden birinin dünyayı iyileştirebileceğini defalarca söyledik. O (İsa ç.n.) bunu gerçekten yaptı. Diğerlerinde ayartmalar ortaya çıkabilir ama onda asla. O Tanrı'nın dirilen Oğlu oldu. O yaşamı kabul ettiği için ölümün üstesinden geldi. O, kendisini Tanrı'nın yarattığı tanıdı ve bunu yaptığı çin tüm canlı varlıkları kendisinin bir parçası olarak tanıdı. Onun gücüne artık sınır koyulamaz çünkü o Tanrı'nın gücüdür. Bu yüzden onun adı Tanrı'nın adı oldu, çünkü o kendisini O'ndan ayrı olarak görmüyor artık.


3. Bu sizin için ne demektir? Bu, siz İsa'yı hatırladığınızda Tanrı'yı hatırlamış olacaksınız demektir. Oğulun babayla olan tüm ilişkisi onun içindedir. Oğulluğun içindeki yeri sizin yerinizdir ve onun tamamlanmış öğrenimi sizin kendi başarınızın teminatıdır. O hala yardım etmek için ulaşılır mı? Kendisi bunun hakkında ne söyledi? Onun verdiği sizi hatırlayın ve kendinize dürüstce sorun, onun sözünü tutmamasının bir ihtimali var mı diye. Tanrı, Oğlunu yarıyolda bırakabilir mi? Ve, Tanrı ile bir olan O'ndan farklı olabilir mi? Bedeni dönüştüren sınırlamayı dönüştürmüştür.En büyük öğretmen onu takip edenler için hiç ulaşılmaz olabilir mi?


4. İsa Mesih'in adı, sadece bir semboldür. Ama o, bu dünyadan olmayan sevgiyi temsil eder. O, bir çok isimleri olan dua ettiğiniz tüm tanrıların yerine bir kullanılabilecek bir semboldür. O, Tanrının Sözü'nün ışıldayan bir sembolü haline gelir, temsil ettiği şeye çünkü öylesi yakındır ki, ikisi arasındaki küçük boşluk ismi hatırlandığında  kaybolur. İsa Mesih'in adını hatırlamak, Tanrı'nın size verdiği tüm hediyeler için teşekkür etmektir. Ve Tanrı'ya minnettarlık, onu hatırladığınız yol haline gelir, çünkü sevgi, minnettar bir yürekten ve şükran dolu bir zihinden uzak olamaz. Tanrı kolayca girer, çünkü bunlar sizin eve dönüşünüzün hakiki şartlarıdır.

[Mucizeler Kursu (Orijinal Edition), Öğretmenler için El Kitabı 23 (İyileşmede İsa'nın özel bir yeri var mıdır?) – Çeviri: BenSiz]

Nefesvari

Mekan belleme viraneyi kendine
Hakk'ın kelâmı sığmaz dilhaneye
Ne ateşteyim ne külde
Ne zerrede ne gölgede
Turabın manası yakışır faniye
Aynıdır alemin şerri de ulvisi de
Kâh orada kâh burada
Kâh bu halde kâh o halde
Bende olan BENdedir
Veririm tüm adların ötesinde
HAKK halimi sır ehlime...

Sır tadında
BenSiz


Mucizeler Kursu

Künye

İçerik & Teknik Sorumlusu
Bengü Aydoğdu (BenSiz)
Siteyle ilgili görüşleriniz ve sorularınız için: iletisim@flameofsophia.com

Bu site 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayın yapmaktadır. Yasal haklar saklıdır.

Daha fazla bilgi

Çevrimiçi

89 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

© 2018 BenSiz (Bengü Aydoğdu). Tüm haklar saklıdır. Web tasarımı: Bengü Aydoğdu