Mucizeler Kursu

Bilgeliğin Alevi (FlameofSophia)

MUCİZELER KURSU
III. ÖĞRETMENLER İÇİN KILAVUZ KİTABI

 

İÇİNDEKİLER

Giriş

1. TANRI öğretmenleri kimlerdir?
2. Onların öğrencileri kimlerdir?
3. Öğretmenin düzeyleri nelerdir?
4. TANRI öğretmenlerinin tipik özellikleri nelerdir?
    I. Güven
       A. Güvenin gelişimi
    II. Dürüstlük
    III. Hoşgörü
    IV. Yumuşak başlılık
    V. Sevinç
    VI. Savunmasızlık
    VII. Cömertlik
    VIII. Sabır
    IX. İnanç
    X. Zihinsel açıklık
5. İyileştirme nasıl gerçekleşir?
    I. Hastalığın algılanan amacı
    II. Algılamanın değişimi
    III. TANRI öğretmeninin işlevi
6. İyileşme kesin mi?
7. İyileştirme tekrarlanmalı mıdır?
8. Zorluklarda bir hiyerarşi algılanması nasıl önlenebilir?
9. TANRI öğretmenlerinin yaşam koşullarında değişimler gerekli midir?
10. Yargılamakdan nasıl vazgeçilir?
11. Bu dünyada barış nasıl mümkün olabilir?
12. Dünyayı kurtarmak için kaç tane TANRI öğretmeni gereklidir?
13. Kurbanın doğru anlamı nedir?
14. Dünya nasıl bitecek?
15. Sonunda herkesin hakkında bir hüküm verilecek mi?
16. TANRI öğretmeni gününü nasıl geçirmeli?
17. TANRI öğretmenleri büyülü (majik) düşünceleri nasıl ele alırlar?
18. Düzeltme nasıl yapılır?
19. Adalet nedir?
20. TANRI'NIN huzuru nedir?
21. İyileştirmede kelimelerin nasıl bir anlamı vardır?
22. İyileşme ve KEFARET arasında nasıl bir ilişki var?
23. İyileştirmede İsa özel bir yer alıyor mu?
24. Reenkarnasyon var mıdır?
25. Psişik güçler arzulanmaya değer mi?
26. TANRI'YA doğrudan ulaşılır mı?
27. Ölüm nedir?
28. Diriliş nedir?
29. Ve son olarak

TANIMLAMALAR

Giriş

1. Ruh – saf Ruh
2. Ego - Mucize
3. Affetmek – MESİH'İN yüzü
4. Doğru algılama - Bilmek
5. İsa - MESİH
6. KUTSAL RUH
Sonsöz

Çeviri: BenSiz (© Bengü Aydoğdu - www.flameofsophia.com - eposta(at)flameofsophia.com - Tüm haklar saklıdır.)

 

TANRI Öğretmeni

1. Bu sorunun cevabı: birdir. Öğrenimi tamamlanmış mükemmel bir öğretmen yeter. Kutsanmış ve kurtulan bu bir, TANRI OĞLU olan ÖZ olur. Her zaman saf ruh olan O, kendini artık bir beden ya da bir bedenin içindeymiş gibi görmez. Bu nedenle O sınırsızdır. Ve sınırsız olduğu için, düşünceleri ebediyen TANRI'NINKİLERLE bağlıdır. Onun kendi kendini algılaması, kendi kararına değil, TANRI'NIN KARARI'NA dayanır. Böylece TANRI'NIN İRADESİNİ ONUNLA (Tanrı Oğlu ile/ç.n.) paylaşır ve O'NUN (Tanrı'nın/ç.n.) düşüncelerini hala yanlış yönlendirilmiş zihinlere taşır. O sonsuza dek birdir, çünkü o TANRI'NIN onu yarattığı gibidir. O, MESİH'İ kabul etti ve kurtuldu.

1. TANRI'NIN öğretmeni, onlardan biri olmayı seçen herkesdir. Onun kalifiyeleri sadece şundan ibarettir: herhangi bir şekilde, herhangi bir yerde kendi menfaatlerini başkalarınınkinden ayrı görmediği bilinçli bir seçim yapmıştır. Bunu bir kez yaptı mı yolu kurulmuş ve yönü güvenlidir. Karanlığa bir ışık gelmiştir. Sadece bir tek ışık olabilir ama bu yeterlidir. O, TANRI ile bir anlaşma yapmıştır, hatta O'NA henüz inanmıyor olsa bile. O, kurtuluş getiricisi olmuştur. O, TANRI'NIN bir öğretmeni olmuştur.

2. Onlar dünyanın her yerinden gelirler. Onlar tüm dinlerden ve hiçbir din olmayan düşüncelerden gelirler. Onlar cevap vermiş olanlardır. ÇAĞRI evrenseldir. O, tüm zamanlarda her yerde tınlar. O, O'NUN için konuşmaları ve dünyayı kurtarmaları için öğretmenler çağırır. Birçoğu onu duyar ama azı cevap verecektir. Ancak, bu sadece bir zaman meselesidir. Sonunda herkes cevap verecektir ama bu son daha çok, çok uzak olabilir. Bu nedenle öğretmenler için bir plan yaşama geçirildi. Onun işlevi zaman tasaruffudur. Herkes tek bir ışık olarak başlar ancak, merkezindeki ÇAĞRI ile bu ışık sınırlanamaz bir ışıktır. Ve dünyanın ölçüsüne göre herbiri binlerce yıl zaman tasarruf edecektir. ÇAĞRININ KENDİSİ için zamanın bir anlamı yoktur.

3. TANRI'NIN her öğretmeni için bir kurs vardır. Kursun şekilleri büyük ölçüde değişir. Bu, bağlantılı öğrenme araçları için de böyledir. Ama kursun içeriği asla değişmez. Onun ana teması her daim: TANRI'NIN OĞLU suçsuzdur ve kurtuluşu masumiyetinde yatar. Bu eylemlerle veya düşüncelerle öğretilebilir; kelimelerle ya da sessiz; her dilde veya dil olmayanda; her yerde, tüm zamanlarda ve her şekilde. ÇAĞRIYI duymadan önce öğretmenin kim olduğu önemli değil. O, cevap vererek bir kurtarıcı oldu. O, bir başkasını kendi olarak gördü. Dolayısıyla, kendi kurtuluşu ve dünyanın kurtuluşunu buldu. Onun yeniden doğuşunda dünya yeniden doğdu.

4. Bu, özel bir evrensel kurs şeklinin öğretmenleri için tasarlanmış özel bir öğrenim planının Kılavuz Kitabıdır. Birçok binlerce başka şekiller var ve hepsi aynı sonuca götürüyorlar. Yalnızca zaman kazandırıyorlar. Ve yorgun akan zamandır sadece, ve dünya artık çok yorgun. O, yaşlı ve yıpranmış ve umutsuzdur. Sonuç hiçbir zaman söz konusu değildi çünkü, TANRI'NIN İRADESİNİ ne değiştirebilir ki? Ama değişim ve ölüm illüzyonları ile zaman dünyayı yıpratıyor ve içinde olan her şeyi. Ancak, zamanın bir sonu var ve TANRI öğretmenleri bunu meydana getirmek için belirlendiler. Çünkü, zaman onların elinde. Onlar bu seçimi yaptılar ve bu onlara verildi.

 

Mucizeler Kursu, Öğretmenler için Kılavuz Kitabı, Bölüm 1

Çeviri: BenSiz (© Bengü Aydoğdu - www.flameofsophia.com - eposta(at)flameofsophia.com - Tüm haklar saklıdır.)

 

1. TANRI öğretmeninin her birine belirli öğrenciler tahsis edilir ve onlar öğretmeni aramaya başlarlar ÇAĞRIYA cevap verdikten sonra. Bu öğrenciler onun için seçildiler çünkü onun öğreteceği bu evrensel öğretim planının biçimi onların anlayış düzeyleri açısından kendileri için en iyi olandır. Öğrencileri onu beklediler çünkü onun gelişi kesindir. Yine bu sadece bir zaman meselesidir. Öğretmen, rolünü yerine getirmek için bir kere seçimini yaptı mı, öğrencileri de kendininkilerini yerine getirmeye hazır olurlar. Zaman onun seçimini bekler ama kime hizmet edeceğini değil. O öğrenmek için hazır olduğunda, öğretmesi için fırsatlar sağlanacaktır ona.    

2. Kurtuluşun öğretim ve öğrenim planını anlamak için, kursda açıklanan zaman konseptini kavramak gerekir. KEFARET illüzyonları düzeltiyor, hakikatı değil. Yani asla olmamış bir şeyi düzeltiyor. Ayrıca plan, bu düzeltmeyi yapmak için aynı zamanda tasarlandı ve sonuçlandırıldı, çünkü TANRI'NIN İRADESİ zamandan tamamen bağımsızdır. Bu, O'NDAN olduğu için tüm gerçeklik için de geçerli. Ayrılık fikrinin TANRI OĞLU'NUN zihnine girdiği an, aynı o an da TANRI'NIN CEVABI verildi. Zaman içinde bu çok uzun bir zaman önce oldu. Gerçeklikte hiçbir zaman.  

3. Zamanın dünyası illüzyonların dünyasıdır. Çok uzun zaman önce olan, şimdi oluyor gibi görünüyor. Uzun süre önce alınan kararlar hala açık ve alınması gerekir gibi görünüyor. Öğrenilmiş ve anlaşılmış ve uzun zaman önce geçmiş olan şey, yeni bir düşünce gibi görülüyor, taze bir fikir gibi, değişik bir yaklaşım gibi. İraden özgür olduğundan, çoktan olmuş olanı kendin seçtiğin bir zamanda kabul edebilirsin ve ancak o zaman onun çoktan tüm zamanlarda olmuş olduğunu fark edeceksin. Kursda vurgulandığı gibi, öğretim planını seçmek senin iradende değil, hatta onu öğreneceğin şekil bile senin seçimin değil. Ancak sen, onu ne zaman öğreneceğini seçmekte özgürsün. Ve onu kabul ettiğinde çoktan öğrenilmiş olacak.

4. Ve böylece zaman aslında hatırlamanın ötesinde olduğundan ve hatırlama olasılığının da ötesinde olduğundan, çok eski olan bir an'a geri gider. Ama bu tekrar ve tekrar yaşanan bir an olduğundan, şimdiymiş gibi görünür. Ve böylece, öğrenciler ve öğretmenler sanki hiç daha önce birbirleriyle karşılaşmamış gibi şimdiki zamanda biraraya geliyor ve birbirlerini buluyorlar gibi görünür. Öğrenci doğru zamanda doğru yere gelir. Bu kaçınılmazdır çünkü, o şimdi tekrar yaşadığı o eski an'da doğru seçimi yapmıştı. Ve aynı şekilde öğretmen de eski bir geçmişten ötürü kaçınılmaz bir seçim yaptı. Sanki TANRI'NIN İRADESİNİN etkisi için zamana ihtiyaç varmış gibi görünür. Oysa, ebediyetin gücünü ne durdurabilir ki?

5. Öğrenciler ve öğretmenler bir araya geldiği zaman, bir öğretme ve öğrenme durumu başlar. Çünkü, öğretmen aslında öğreten değildir. TANRI ÖĞRETMENİ her daim öğrenme amaçlı biraraya gelmiş iki kişiye konuşur. Bu amaç uğruna bir ilişki kutsaldır ve TANRI KENDİ RUHUNU her kutsal ilişkiye yollayacağına dair söz verdi. Bu öğretim ve öğrenim durumunda her biri, vermenin ve almanın aynı olduğunu öğrenir. Rolleri, zihinleri, bedenleri, ihtiyaçları, menfaatleri arasına çektikleri sınırlamalar ve kendilerini birbirlerinden ayıran tüm farklılıklar solar, bulanır ve yok olur. Aynı kursu öğrenmek isteyenler bir menfaati ve bir hedefi paylaşırlar birbirleriyle. Ve böylece öğrenen olanın kendisi bir TANRI öğretmeni olur çünkü, o ona öğretmenini veren tek bir seçimi yapmıştır. O, başka birinde kendi menfaatlerinin aynısını görmüştür.

 

Mucizeler Kursu, Öğretmenler için Kılavuz Kitabı, Bölüm 2

Çeviri: BenSiz (© Bengü Aydoğdu - www.flameofsophia.com - eposta(at)flameofsophia.com - Tüm haklar saklıdır.)

 

1. TANRI öğretmenlerinin sabit bir öğretim düzeyi yoktur. Her öğretim ve öğrenim durumu, nihai hedef hep aynı olmasına rağmen, başlangıçta farklı bir ilişki beraberinde getirir. Hedef, ilişkiden, içinde her ikisinin de TANRI OĞLU'NU günahsız olarak görebilecekleri bir kutsal ilişki yapmaktır. TANRI öğretmeninin bir şey öğrenemeyeceği hiçkimse yoktur, yani dolayısıyla öğretemeyeceği hiçkimse yoktur. Ancak, pratik açıdan bakıldığında ne herkesle karşılaşabilir ne de herkes onu bulabilir. Bu nedenle plan, her TANRI öğretmeni için gerçekleşmesi gereken somut temaslar içerir. Kurtuluşta tesadüfler yoktur. Beraber kutsal bir ilişki için potansiyalları olduğundan birbirleriyle karşılaşması gerekenler, birbirleriyle karşılaşacaklardır. Onlar birbirleri için hazırdır.

2. Öğretimin en basit düzeyi oldukça yüzeysel gibi görünür. Onlar, tesadüf gibi görünen karşılaşmalardan oluşur: İki belirgin yabancı rastgele bir asansörde karşılaşırlar; yoluna dikkat etmeyen bir çocuk bir yetişkine  “yanlışlıkla” çarpar; iki öğrenci “tesadüfen” birlikte eve giderler. Bunlar rastgele karşılaşmalar değildir.  Onların herbirinde bir öğretim ve öğrenim durumu olma potansiyeli vardır. Belki asansörde görünürde yabancı olanlar birbirlerine gülümseyecekler; belki yetişkin olan, ona çarptığı için çocuğu azarlamayacak; belki o iki öğrenci arkadaş olacaklar. Hatta en sıradan karşılaşma düzeyinde bile iki insanın bir an için bile olsa, kendi ayrı menfaatlerini gözden yitirmeleri mümkündür. Bu bir an yetecektir. Kurtuluş gelmiştir.

3. Evrensel kursu öğretirken, düzeylerin gerçeklikte tıpkı zaman gibi anlamsız olduğu bir konsepti temsil ettiğini anlamak zordur. Birinin illüzyonu diğerininkine izin verir. Zaman içinde TANRI öğretmeni görünürde dünya hakkında olan düşüncelerini değiştirmeye sadece bir tek karar ile başlar, ve sonra öğreterek yeni yönü hakkında daha fazla öğrenir. Biz zaman illüzyonunu çoktan ele almıştık ama öğretimin düzeylerinin illüzyonu başka bir şeymiş gibi görünüyor. Belki düzeylerin varolamayacağını göstermenin en iyi yolu, basitçe öğretim ve öğrenim durumunun her düzeyinin TANRI'NIN KEFARET için olan planının bir parçası olduğunu ve O'NUN planının KENDİ İRADESİ olduğundan düzey içeremeyeceğini söylemektir. Kurtuluş her zaman hazırdır ve her zaman vardır. TANRI öğretmenleri farklı düzeylerde çalışırlar ama sonuç hep aynıdır.

4. Dahil olan her kişinin o anda başka bir kişiden en çoğunu öğrenebileceği anlamında her öğretim ve öğrenim durumu maksimumdur. Bu anlamda – ve sadece bu anlamda – öğretimin düzeylerinden bahsedebiliriz. Bu terim bu şekilde kullanılırsa, o halde öğretimin ikinci düzeyi, içinde iki kişinin bir süreliğine oldukça yoğun bir öğretim ve öğrenim durumuna girip ardından ayrılıyor gibi göründükleri daha uzun süre kalıcı bir ilişkidir.  Birinci düzeyde olduğu gibi, bu karşılaşmalarda rastgele değildir, ne de ilişkinin sonu gibi görünen gerçek bir sondur. Yine herkes, o anda öğrenebileceğinin en çoğunu öğrenmiştir. Ama birbirleriyle karşılaşan herkes, bir gün tekrar karşılaşacaklar çünkü, tüm ilişkilerin kaderi kutsal olmalarıdır. TANRI, OĞLU hakkında yanılmaz.

5. Öğretimin üçüncü düzeyi, bir kere girildikleri zaman yaşam boyu süren ilişkilerdir. Bunlar, içinde her kişiye seçilmiş bir öğrenim ortağı verilmiş olan, öğrenmek için sınırsız fırsatlar içeren öğretim ve öğrenim durumlarıdır. Bu ilişkilerden genelde az vardır çünkü, onların varolmasının koşulu, ona dahil olanların aynı zaman içinde öğretim ve öğrenim dengesinin gerçekten mükemmel olduğu bir aşamaya varmış olmalarıdır. Bu onların bunu anlamış olması gerekmez – ve esasen genel olarak bunu bilmezler. Hatta bir süre ya da belki bir ömür boyu birbirlerine düşman bile olabilirler. Ama eğer onu öğrenmeyi seçerlerse, o halde mükemmel ders önlerindedir ve öğrenilebilir. Ve eğer bu dersi öğrenmeyi seçerlerse, sendeleyen ve belki başarısız olacak gibi görünen öğretmenlerin kurtarıcısı olurlar. Her TANRI öğretmeni, ihtiyacı olan yardımı bulacaktır.

Mucizeler Kursu, Öğretmenler için Kılavuz Kitabı, Bölüm 3

Çeviri: BenSiz (© Bengü Aydoğdu - www.flameofsophia.com - eposta(at)flameofsophia.com - Tüm haklar saklıdır.)

Çevrimiçi

23 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

A Course in Miracles


Bu sayfadaki çeviriler ve çalışmalar Course in Miracles Society tarafından verilen izne dayanarak hazırlanmaktadır.

Abone ol

Copyright © 2010 - 2018  • Bengü Aydoğdu (BenSiz)  •  Tüm haklar saklıdır • eposta@flameofsophia.com